Οδηγίαι γλυκισμάτων, φαγητών και γλυκών του κεράσματος.

Εγράφησαν 22 Ιανουαρίου του 1909, δια χειρός Μαριγώς Αρ. Π.

Τόπια

Εις ένα σαχάνι (χάλκινο σκεύος με κωνικό σχήμα) με βούτυρον,  ρίπτομεν ένα σαχάνι ζάχαρη ψιλοκοπανισμένη και κατασταλαή (αλισίβα) εις το σαχάνι όπου έχει την ζάχαρη έως να ανακατευτεί με το βούτυρον. Έπειτα τα πασπαλίζομεν με άλευρον και τα κόπτομεν τετράγωνα , θέτοντας μύγδαλα επάνω και τα στέλνομεν εις τον φούρνον να ψηθούν εις ταψί  αλειμμένο με βούτυρον, μέσα δε βάλαμεν και ολίγον ροδόσταμον.

 

 

Σάλιαροι

Εις τέντζερην βάλε ένα σαχάνι βούτυρον και θα το ψήσεις με αλεύριν επί ολίγην ώραν εις την φωτιά, έπειτα θα το κατεβάσεις να κρυώσει και θα έχεις έτοιμον την κατασταλαήν εις σαχάνι και μία χούφτα ζαχαρη, θα τα ανακατέψεις όλα, θα προσθέσεις ίσως και ολίγον άλευρον με την διαφοράν να γίνει μαλακόν και θα τα κάμεις ως γνωρίζεις ίσα με καρύδια και θα τα ψήσεις εις φούρνον. Άμα ψηθούν θα τα ρίψεις εις σιρόπιον μισοδεμένον ολίγον να βράσουν από 4 – 5 λεπτά και θα τα απλώσεις εις ζάχαρη ψιλοκοπανισμένην να ζαχαρωθούν.