Βάλε μια δύση κι ένα βαρκάκι να λιώνει μέσα. Ομορφιά!

                                  Μα, αν δεν υπάρχει μάτι να το δει, είναι ομορφιά;