Καταγράφουμε με συνεχή έρευνα και προβάλλουμε την τοπική γαστρονομία, πλαισιώνοντας την με τα έθιμα και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Αναδεικνύουμε τις σημαντικές επιρροές που σημάδεψαν την τοπική κουζίνα, όπως αυτής από τη Μικρά Ασία.

Στηρίζουμε τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Βοηθάμε στη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη γαστρονομία και τον τουρισμό.