Μύθοι και πραγματικότητα

Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός είναι ο μοναδικός και Παντοδύναμος Δημιουργός του παντός και όλων των έμβιων όντων. Ότι υπάρχει στη γη, αποτελεί έργο ενός Όντος, το οποίο δεν αρκέστηκε μόνο στη δημιουργία του κόσμου, αλλά συνεχίζει να εξασφαλίζει τη συνέχεια της πορείας του, να δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σκέφτεται, την ικανότητα να ζει, να δίνει δύναμη στους σπόρους να βλασταίνουν και να ρυθμίζει την πορεία του σύμπαντος.
Σύμφωνα λοιπόν με τη Γένεση:

Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη, ασχημάτιστη και σκοτεινή. Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνει φως». Και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα.

Μετά είπε ο Θεός: «Στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από νερά». Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί. Δεύτερη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός: «Να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό, και να φανεί η στεριά». Έτσι κι έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους, και φάνηκε η στεριά. Κι ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά, και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες.

Μετά είπε ο Θεός: «Να πρασινίσει η γη. Να βλαστήσουν πάνω σε αυτήν χορτάρια που να βγάζουν σπόρους, και καρποφόρα δέντρα, που ανάλογα με το είδος τους να κάνουν καρπούς, οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους». Έτσι και έγινε. Πρασίνισε η γη, βλάστησε χορτάρια και καρποφόρα δέντρα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί. Τρίτη ημέρα.

Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού, για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη». Έτσι κι έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα- το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα, και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια. Και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί. Τέταρτη ημέρα.

Τότε είπε ο Θεός: «Να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Έτσι δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη των ζωντανών οργανισμών. Τα ευλόγησε όλα ο Θεός και τους είπε: « Να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίζετε τα νερά των θαλασσών και τα πτηνά ας πληθαίνουν πάνω στη γη»…