Δημιουργική επικοινωνία σε επαφή με την παράδοση

 

              Εκδόσεις – Δημιουργικό  Διαφημιστικό  Έντυπο

               Ανάπτυξη Επιλεγμένων Μορφών Επικοινωνίας

                           Δημιουργικές ιδέες για διαφήμιση

                              Συγγραφή άρθρων και κειμένων

 

 

Έρευνα, Συγγραφή κειμένων, Επιμέλεια, Δημιουργικό, Σελιδοποίηση, Βιβλίων, Λευκωμάτων, Εντύπων, Φυλλαδίων κλπ. …

 Κατασκευή και Διαχείριση Ιστοσελίδων, Blogs, Social Media

 Διαχείριση και Επιμέλεια Ιστοσελίδων, Τουριστικού, Γαστρονομικού, Λαογραφικού ενδιαφέροντος.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 ΤΗΛ.  6981690340  –

E.mail.  Keimilio@gmail.com 

greekgaia1.wixsite.com/greekgaiapublishing

 https://greekgaia.com.gr/  

FB. https://www.facebook.com/profile.php?id=100076790374462

FB  https://www.facebook.com/profile.php?id=100076058532376