Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο

Αδελφότητας Μικρασιατών   Ν. Χανίων  «Ο Άγιος Πολύκαρπος»