ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

Ηράκλειο

Πρόεδρος: Καβάζη Γαρυφαλιά

Τηλ.  6986151002  –  Kavazig1970@gmail.com