Τα πέτρινα γεφύρια ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον υπόλοιπο κόσμο, να ανταλλάξει τα προϊόντα του ή και να αναζητήσει καλύτερη τύχη. Στα ορεινότερα τμήματα  του Ελληνικού χώρου, οι ορεινοί όγκοι και τα υδάτινα εμπόδια έπρεπε να υπερπηδηθούν για να υπάρξει επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Στις δύσβατες περιοχές η γέφυρα αποτελούσε απαραίτητο και θεμελιακό στοιχείο στην επικοινωνία και στις μεταφορές.

Τα γεφύρια είναι συνώνυμα με την μαστοριά και την τέχνη και συνδέονται με την πρόοδο των ανθρώπινων επιτευγμάτων ως προς την μηχανική και τα μαθηματικά. Οι τεχνίτες ήθελαν πάνω απ’ όλα να θεμελιώνουν ένα γεφύρι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Ιδιαίτερη σημασία είχε να τοποθετούνται σωστά οι πέτρες στη λιθοδομή στα θεμέλια και στις βάσεις μιας γέφυρας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην κατασκευή, παρά τη μεγάλη πίεση του νερού.

Πριν και μετά την κατασκευή ενός βάθρου, δημιουργούσαν προβόλους για να το προστατεύσουν από τα υλικά της ροής του ποταμού και να μειώνονται οι στροβιλισμοί του νερού.Για να κατασκευαστεί μια γέφυρα, έπρεπε πρώτα να ξέρει ο αρχιτέκτονας τις ιδιότητες των πετρωμάτων που θα έχει στη διάθεσή του, δηλαδή την πυκνότητα, την αντοχή στη φθορά, την αποσάθρωση και τη διάβρωση, καθώς και των υπολοίπων υλικών που έπρεπε να χρησιμοποιήσει για να φτιάξει το σκελετό της γέφυρας, συνυπολογίζοντας και τους άλλους εξωτερικούς παράγοντες που θα επηρέαζαν την εργασία του.

Κατόπιν οι πέτρες λαξεύονταν από τα ειδικά εργαλεία ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο σχήμα. Πρώτα κτίζονταν οι βάσεις, στα βάθρα, κατόπιν οι σκαλωσιές και οι ξυλότυποι, ύστερα τα τόξα, τα τύμπανα και η κλείδα του τόξου. Το τόξο ήταν η πιο δύσκολη φάση αφού έπρεπε να έχει ομοιομορφία και συνοχή. Οι πιο γνωστοί πετρομάστορες που συμμετείχαν στην κατασκευή γεφυριών ήταν αυτοί της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων στην Ήπειρο, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ του 1500 και 1900 και είχαν ως κύρια κέντρα τα χωριά Πυρσόγιαννη και Βούρμπιανη. Η Ήπειρος έχει περισσότερα από 100 γεφύρια. Τα περισσότερα είναι στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων αλλά και στην Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία.