Θα ήθελα να μιλήσω με τα πουλιά.

Θέλω να τα ρωτήσω, πώς μοιράζουν έτσι καλά τον ουρανό με τ’ αδέλφια τους…