Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την προκυμαία, που ήταν το καμάρι της, ήταν η «αποθήκη» του εμπορίου της δυτικής Μικράς Ασίας.

Πλοία εμπορικά, φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα, περίμεναν στο λιμάνι τους αγοραστές, ενώ άλλα πλοία ήταν έτοιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μεταφέροντας τα αγαθά της Ανατολής.

Στο λιμάνι αυτό αξιοποιούνταν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι μεταπράτες και εύποροι αγοραστές.