Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών αλλά και ένας στρατηγικής σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Γύρω στα 3000 π.Χ., οι Άριοι θα δεχτούν τις ευεργετικές επιδράσεις ενός άλλου σημαντικού πολιτισμού, του Αιγυπτιακού και μαζί με τους Λέλεγες, τους μετανάστες από την Ευρώπη, και τους Πελασγούς θα δημιουργήσουν μια ενιαία εθνότητα. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μ. Ασία σημειώνεται κυρίως στον 8 αιώνα π.Χ.

Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμειξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμών των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονταν στη Μ. Ασία από τα πανάρχαια χρόνια. Τον 14ο αι., εγκαθίσταται για πρώτη φορά το τουρκικό φύλο των Οθωμανών. Η Μικρά Ασία από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε χώρα όπου άκμασε και μεγαλούργησε η ελληνική φυλή. Ήταν η φυσική προέκταση του ελλαδικού χώρου. Συνδέθηκε στενά με την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και αποτέλεσαν έναν ενιαίο πολιτιστικό χώρο. Εκεί επί 3.000 χρόνια μεγαλούργησε το ελληνικό πνεύμα.