ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γυαλιάς

Τηλ.  6942633198 –  conpolis@yahoo.gr  –  dora@lamprakis.com