ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Π.Ε
ΧΑΝΙΩΝ « Η ΡΩΜΑΝΙΑ»

ΧΑΝΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τηλ.  6983147060  –   rwmaniachania@gmail.com  –  mixaliskiriakidis@gmail.com