Μ. Ασία: 20 χρόνια γράφουμε ιστορία. Ημερολόγια τοίχου και επιτραπέζια