Αντικείμενα Τέχνης: Γιώργος Σεπετζόγλου τηλ.2108660653