Αγία Παρασκευή Άρχισαν οι εγγραφές στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας»

Άρχισαν οι εγγραφές στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας»
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολείο

Read More